Disclaimer

Disclaimer RenteKortingChecker.nl

Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van RenteKortingChecker.nl Door het gebruik van de websites, downloads, apps en tools accepteert u deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De RenteKortingChecker.nl doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de websites geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers en derden nemen op basis van informatie op de websites zijn geheel voor eigen rekening en risico van de gebruiker of derden. De RenteKortingChecker.nl kan niet garanderen dat de websites foutloos of ononderbroken werken. De RenteKortingChecker.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de gegevens op de websites en tools kunnen geen rechten ontleend worden.

Geen advies

De of via deze internet aangeboden informatie is bedoeld voor algemene doeleinden en mag niet worden gebruikt als vervanging voor advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Aan de getoonde signalen, risico’s, kansen en berekeningsuitkomsten van Rente Korting Checker kan louter een nieuwswaarde worden gehecht. De berekeningen van Rente Korting Checker houden geen advies in. Voor daadwerkelijk advies over de hypotheek, verzekeringen of andere financiële producten dienen Afnemers contact op te nemen met hun hypotheekverstrekker, (levens)verzekeraar en/of indien van toepassing (financiële) dienstverlener en/of tussenpersoon.

Rechten

De RenteKortingChecker.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de sites staat. Daaronder vallen onder meer teksten, vergelijkingen, tools, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Het is niet toegestaan om iets van de sites overnemen, te vermenigvuldigen, te verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De RenteKortingChecker.nl.

Wijzingen

De RenteKortingChecker.nl mag de informatie op de websites, met inbegrip van de tekst van de disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van tevoren aan te kondigen.

Links

De websites kunnen links en verwijzingen bevatten naar andere websites. Voor inhoud en uitstraling van deze websites kan De RenteKortingChecker.nl geen verantwoordelijkheid dragen.